title sol de clarif
Solicitare de clarificări licitații publice

By Sbanca Dorin | Licitatii publice | 0 Comments

Pe parcursul procesului de licitare poate fi depusă solicitare de clarificări, atât de către ofertant, cât și de către autoritatea contractantă, în cazul în care există neclarități cu privire la documentație.

  1. Solicitare de clarificări către autoritatea contractanta

Pe parcursul procesului de ofertare, începând cu data de publicare a anunțului în SEAP,  până la data limită de depunere a solicitărilor de clarificări (menționată în fișa de date), ofertanții au posibilitatea de a solicita clarificări cu privire la diferite aspecte din cadrul documentației de atribuire, iar autoritatea contractantă va răspunde la aceste solicitări în timp util (maxim 3 zile).

Model de SOLICITARE DE CLARIFICĂRI.

  1. Solicitare de clarificări către ofertant

Pe parcursul procesului de selecție și verificare a ofertelor depuse, autoritatea contractantă are posibilitatea de a solicita clarificări în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite anumite solicitări din fișa de date sau caietul de sarcini, sau dacă prețul ofertei este neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat.

Dacă ofertantul răspunde obiectiv, clar și fără ambiguități la solicitările de clarificări oferta sa va fi declarată conformă și acceptabilă.

Totodată, ofertantul trebuie să depună raspunsul la solicitarea de clarificări în intervalul de timp specificat de autoritatea contractantă.

Oferta cu cel mai mic preț dintre ofertele declarate conforme și acceptabile va fi declarată câștigătoare.

SBANCA SOLUTION S.R.L. asigură asistență tehnică pentru pregatirea răspunsului la solicitările de clarificări, astfel încât oferta să fie declarată câștigătoare.

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați